Obchodní podmínky

Prodávající

Beauty Products s.r.o.

17. Listopadu 956
735 11 Orlová

IČO: 05313848
DIČ: CZ05313848

Společnost je vedena v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 67078

Vymezeni kupní smlouvy dle zákona

Pokud je kupujícím spotřebitel (občan) - fyzická osoba (nepodnikající) a jde o nákup pouze pro vlastní potřebu, kupní smlouva je uzavřena dle občanského zákona a jedná se o spotřebitelskou smlouvu.


Pokud je kupujícím podnikatelský či právní subjekt (společnost, firma, živnostník, organizace, podnikající fyzická osoba a pod.), nebo jde o nákup pro další prodej, či profesní činnost, kupní smlouva je uzavírána dle občanského zákona, ale nejedná se o spotřebitelskou smlouvu.

Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího (smlouva je uzavřena okamžikem dokončení objednávky). Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: 

 • prodávajícího - obchodní firmu a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)

 • kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; případně IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.

 • kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)

 • množství požadovaných kusů produktů

 • vybraný způsob platby

 • požadovaný termín dodání zboží

 • adresu pro dodání zboží

Potvrzení objednávky

Ihned po provedení objednávky kupujícím zašle prodávající kupujícímu automatický potvrzující e-mail o tom, že jeho objednávka byla přijata. Pokud kupující tento email neobdrží, pak došlo pravděpodobně k nějaké chybě při vyplnění kontaktní e-mailové adresy nebo má kupující nějaký problém s e-mailovou schárnou (přeplněná, spam filtr, atd.), případně došlo k jiné chybě a kupující je povinen v takovém případě kontaktovat prodávajícího jiným způsobem (telefonicky, e-mailem), aby se ujistil, že byla jeho objednávka přijata a případně pak opravit chybné údaje z objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za chybně uvedené údaje v objednávce a v dobré víře předpokládá jejich správnost.


Ověření objednávky

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky (kontrolu uzavřené kupní smlouvy), v němž potvrdí kupujícímu druh, cenu a množství produktů, jež se zavázal kupujícímu dodat, případně předpokládaný termín dodání pokud není zboží skladem. Pokud není zboží skladem, tak dodání zboží není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane toto zboží dodávat nebo uvede na trh novou verzi tohoto zboží, či dojde k jiným změnám ovlivňujících jeho cenu, dostupnost, kvalitu a pod.

Zrušení objednávky

Jelikož je kupní smlouva uzavřena okamžikem dokončení objednávky, není možné objednávku zrušit. Je ale možné se domluvit na zrušení kupní smlouvy za podmínek se kterými budou souhlasit obě smluvní strany. Až po převzetí zboží má pak kupující právo odstoupit od kupní smlouvy dle §1829 občanského zákoníku.

Cena zboží

Uvedená cena zboží je platná pouze do vyprodání zásob či do provedení aktualizace cen v eshopu. V případě, že zboží není v době objednání zákazníkem skladem (dostupnost "na dotaz"), je uváděná cena pouze orientační. Pokud bude po naskladnění prodejní cena zboží jiná, vyrozumí o tom prodávající kupujícího a ten má možnost objednávku zrušit či potvrdit za nových podmínek.

Bazarové zboží

Zboží v eshopu, které má některé z následujících označení je bazarové:
V názvu je uvedeno např. bazar, R, repair, repaired, repas, repasované a pod.
Bazarové zboží je funkční, ale použité, většinou po opravě, přičemž opotřebení je již úměrně promítnuto do jeho ceny. Bazarové zboží může být případně nekompletní (může scházet nahraditelné příslušenství), což je rovněž zohledněno v ceně. Odpovědnost za vady bazarového zboží je zkrácena na polovinu (1 rok). Námi poskytovaná záruka je minimálně 3 měsíce, dle konkrétního zboží a konkrétní délka záruky je u zboží uvedena.

Aktualizace eshopu

Aktualizace cen, skladových zásob a dalších údajů se z technických důvodů na e-shopu provádějí 1x denně, proto si prodejce vyhrazuje právo na změnu, pokud některý údaj již neodpovídá skutečnosti a bude o tom kupujícího neprodleně informovat. V takovém případě není objednávka závazná ani pro jednu ze stran dokud nebude potvrzena kupujícím za nových podmínek, které prodávající navrhne.

Způsob platby

Standardní způsob platby je dobírkou při odběru zboží a platbou předem. Jiné způsoby platby závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím.

Doprava zboží

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dopravy zboží na území České republiky. Podmínkou pro dodání v uvedených termínech jsou

 • ověření objednávky

 • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce

 • případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího.

Objednané zboží je expedováno většinou do tří pracovních dní po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží, nelze to však garantovat, jelikož termín expedice může být ovlivněn převozem zboží z externích skladů. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy či jeho cenu v závislosti na konkrétním druhu zboží (rozměry, hmotnost, množství, …) nebo možnostech dopravce.

Na adresu dodání s dobírkou - Kurýrní služba

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 1-2 dní od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zkontaktuje jej na telefonním čísle uvedeném v objednávce a dohodne další termín závozu. Zásilka je pak uložena na depu dopravce. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 9 dnů, vrací se zásilka prodávajícímu a je postupováno dle bodu „Nepřevzetí zásilky“.


Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že platba byla provedena předem nebo si kupující dohodne s prodávajícím platbu individuálním způsobem. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

Osobní odběr

Kupující se zavazuje odebrat zboží na místě určeném prodávajícím pro osobní odběr a to ve lhůtě nejdéle 14 dnů od první telefonické či e-mailové výzvy. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedených podmínek pro dodání zboží. V případě, že si kupující zboží ve stanovené lhůtě nevyzvedne, zaplatí prodávajícímu skladné ve výši 20 Kč včetně DPH za každý započatý den, kdy bylo zboží k osobnímu odběru připraveno, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Stejně se postupuje i ve všech ostatních případech, kdy je kupující vyzván prodávajícím k vyzvednutí zboží a to z jakéhokoli důvodu.

Termíny expedice a osobního odběru

Pokud je zboží skladem a kupující provede objednávku v pracovní den do 12:00, bude zboží expedováno další den nebo připraveno k vyzvednutí cca od 11:00 další den. 

Bohužel uvedené termíny jsou pouze orientační ačkoli velmi pravděpodobné (cca na 99%), ale nelze je garantovat s ohledem na to, že je zboží přepravováno externími dopravci a může tedy dojít ke zpoždění, které prodávající neovlivní.


Ceník služeb

Způsoby dopravy (včetně balného a manipulačních poplatků)

Kurýr (PPL, DPD) s telefonickým kontaktem předem (do 30 kg/balík) - 80 včetně DPH (včetně balného)
Osobní odběr (neomezená hmotnost a rozměry) - 0 včetně DPH (manipulační poplatek)

Způsoby platby

Dobírka - 60 Kč včetně DPH (manipulační poplatek)
Platba kartou  1,2% z ceny zboží a služeb (manipulační poplatek)
Platba předem - bez poplatku


Příplatky a speciální služby

druhé zaslání, druhý balík - 99 Kč včetně DPH
dodatečné změny v již vystavených dokladech (e-mailem/poštou) - 99 Kč149 Kč včetně DPH
nestandardní způsob fakturace a pod. (e-mailem/poštou) - 49 Kč / 99 Kč včetně DPH
platba příplatku dobírkou - 25 Kč včetně DPH


Vrácení zboží 

Zakoupené zboží může kupující vrátit bez udání důvodu do 14 dní od jeho převzetí pouze pokud jde o spotřebitele. V ostatních případech je možnost vrácení zboží podmíněna dohodou obou smluvních stran. Podmínky pro možnost vrácení zboží jsou

 • zaslání kompletního nepoužívaného výrobku včetně veškerého příslušenství v původním obalu na adresu reklamačního oddělení prodávajícího (nesmí být zasláno na dobírku, jinak nebude převzato)

 • zboží ani obal nesmí být poškozen a jevit známky opotřebení, jinak budou kupujícímu naúčtovány náklady na opravu zboží či jiné náklady nutné k uvedení zboží do původního stavu a to z titulu poškození cizí věci či neoprávněného nakládání s cizí věcí. Kupující v tomto případě výslovně souhlasí s odpočtením uvedených nákladů od částky za vrácené zboží.

 • software a nosiče podléhající autorskému zákonu a zboží, jehož jsou tyto nedílnou součástí (např. PC, NTB, tablety s operačním systémem a další), je možné vrátit pouze pokud nebyl porušen jeho originální obal a balení nebylo vůbec otevřeno.

Kompletnost a stav vráceného zboží bude posouzen prodávajícím a ten co nejdříve (nejpozději však do 14 dní od jeho převzetí) vyrozumí kupujícího o splnění podmínek pro možnost vrácení zboží. Částka k vrácení (případně její ponížená část) může být kupujícímu zaslána nebo odpočtena od ceny další objednávky.

Orientační ceník nákladů spojených s vrácením zboží

Příjem a administrace - 50 Kč/ks
Kontrola stavu - 20-200 Kč/ks dle druhu zboží
Vyčištění - 20-200 Kč/ks dle druhu a stavu zboží
Obnovení továrního nastavení - 200-2000 Kč/ks dle druhu a stavu zboží
Zabalení - 20-200 Kč/ks dle druhu zboží a balení
Další náklady způsobené např. poškozením zboží, obalu a pod. budou určovány individuálně.

Nepřevzetí zboží a neplatné odstoupení od kupní smlouvy

V případě vyexpedování zboží kupujícímu či připravení k osobnímu odběru, kdy kupující zboží nepřevezme dle uvedených podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu tím vznikly. Prodávající je oprávněn určit výši těchto nákladů i paušálně a to ve výši ceny dopravy a platby, kterou měl kupující dle kupní smlouvy (objednávky) uhradit. Obě strany se mohou dohodnout i jinak (např. možnost druhého zaslání za poplatek dle ceníku a pod.). Pokud nedojde k dohodě, pak má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

Nepřevzetí zboží je klasifikováno jako porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího a prodávající má právo požadovat na kupujícím odpovídající náhradu za způsobenou škodu. Nepřevzetí zboží kupujícím není platným odstoupením od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku a pokud kupující zboží nepřevezme nemůže od této kupní smlouvy jednostranně odstoupit (pouze dohodou obou smluvních stran), jelikož zákonná 14 denní lhůta pro právo na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku běží až ode dne převzetí zboží, kdežto kupní smlouva je uzavřena již okamžikem dokončení objednávky kupujícím a s tím i povinnost řídit se obchodními podmínkami.

Vrácení peněz (přeplatky, chybné platby, dobropisy, zrušení po zaplacení apod.)

Vrácení peněz se provádí vždy až po splnění všech administrativních požadavků a to průběžně co nejdříve, nejdéle však do 30 dní (14 dní v případě odstoupení od smlouvy) od vzniku nároku na vrácení peněz. Peníze jsou vráceny výhradně převodem na bankovní účet, který určí oprávněný nárokující jejich vrácení.

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 1820 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 1 rok a 14 dnů od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení 1 leté lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 1837 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a další smlouvy vyjmenované zákonem.

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být pak do 14 dní řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou, nejpozději do 14 dní od jeho převzetí, či prokázání, že bylo odesláno. 
Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 1820 až § 1837).
Vrácené zboží nesmí kupující zaslat na dobírku, jinak nebude prodávajícím převzato a bude vráceno zpět kupujícímu. Za dopravu vráceného zboží prodávajícímu odpovídá kupující.

Ochrana osobních údajů

Je-li kupující fyzická osoba, zadává při registraci tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. 
Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. 
Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.
Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vsepromobily.online Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce:

Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz


Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obchodními podmínkami prodávajícího a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího. 
Prodávající má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy v případě porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího. Uplatnění tohoto práva na odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na vypořádání pohledávek a závazků vzniklých v době platnosti této kupní smlouvy (např. úhrada škod, vrácení částečného plnění a pod.) a tyto tedy zůstávají v platnosti i po zániku kupní smlouvy.
Obrázky, které jsou uvedeny u zboží v internetovém obchodě jsou pouze ilustrační, proto kupující nemůže požadovat dodání zboží podle jeho vyobrazení, ale obdrží zboží podle jeho názvu a označení, přičemž právo na vrácené zboží není tímto nijak dotčeno.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon apod.) pro komunikaci s internetovým obchodem www.vsepromobily.online jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.


 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č.:

 

Zboží jsem (nehodící se škrtněte):

 

nerozbalil (originální obal nebyl otevřen)
rozbalil, ale nepoužíval (jen si prohlédl)
použil (prakticky vyzkoušel funkčnost a uvedl zboží do původního stavu)
použil (prakticky vyzkoušel funkčnost, ale neuvedl zboží do původního stavu)
použil a používáním poškodil či opotřebil (úmyslně i neúmyslně)

 

Zboží vracím na své náklady na adresu:

 

Beauty Products s.r.o.
17. Listopadu 956
735 11 Orlová

 

Peněžní prostředky za vrácené zboží chci (nehodící se proškrtněte):

zaslat na účet č.:

nebo

započíst do objednávky č.:

 

Tento formulář přikládám ke zboží.

 

Podpis: